Società Filologica Friulana
Societât Filologjiche Furlane

Furlansko filološko društvo je združenje, ki ga italijanska država in avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina upoštevata kot temeljno ustanovo za promocijo in vrednotenje furlanskega jezika in kulture. Društvo spodbuja učenje in poznavanje jezika, filologije, književnosti, zgodovine, umetnosti in narodnih običajev Furlanije.
Dejavnosti društva SFF zadevajo tri glavna področja: založništvo (več kot dvajset izdanih monografij letno, 3 društvene revije), promocijska dejavnost (izobraževalni tečaji, jezikovni tečaji za osebje javnih ustanov, docente in prebivalstvo) in znanstveno raziskovanje.

 

Ul. Manin 18 - 33100 Videm - Italija
tel. 0039 - 0432 - 501598
fax 0039 - 0432 - 511766
www.filologicafriulana.it

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.