Slori

SLORI proučuje, raziskuje in analizira etnične pojave in njihove zapletene in razčlenjene formacije na mednarodni ravni, izhajajoč iz družbeno-zgodovinskih posebnosti slovenske narodne skupnosti v Italiji in iz njene medetnične umeščenosti v evropski kontekst. Pri tem uporablja teoretske in metodološke pristope, ki jih nudijo družbene, prostorske in humanistične vede na področju t. i. etničnih študij. Od leta 2000 se ukvarja tudi z aplikativnim raziskovanjem in povezanimi dejavnostmi na teritoriju v okviru Programa pobude Skupnosti Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006.

Ul. Beccaria 6 - 34133 Trst - Italija
tel. 0039-040-636663
fax 0039-040-369392
www.slori.org

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.